PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Ekonomia

Instytut Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 503
Telefon: 65 528 78 75
E-mail: sekretariat-igzp@pwsz.edu.pl 

W ramach tego kierunku, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w wymiarze 6-semestralnym (ogółem 2085 godzin na studiach stacjonarnych i 1250 godzin na studiach niestacjonarnych), oferowana jest wszechstronna wiedza ekonomiczna oraz kształtowane są umiejętności dające trwałe podstawy do skutecznego wykonywania zawodu ekonomisty w warunkach konkurencyjnej gospodarki europejskiej.
Studiujący na kierunku ekonomia w Instytucie Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią stają się specjalistami w zakresie gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi. Potrafią posługiwać się dwoma językami obcymi w korespondencji i rozmowach biznesowych. Są bardzo dobrze przygotowani do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych w oparciu o profesjonalną analizę danych i tworzonych przez siebie informacji na bazie najnowszych osiągnięć nauk ekonomicznych.
Studiujący otrzymują niezbędną wiedzę i kształtują podstawowe umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej lub do pracy w dowolnych przedsiębiorstwach i organizacjach w kraju i za granicą.
Zakres i jakość pozyskiwanej wiedzy ekonomicznej ogólnej i specjalistycznej oraz najnowsze metody kształtowania rzeczywistych umiejętności – np. studiowanie w trybie dualnym - dają podstawy do swobodnego poruszania się absolwentom tego kierunku w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.
Kompetencje praktyczne głównie kształtowane są w ramach w/w studiów dualnych oraz w trakcie odbywanych praktyk zawodowych w zakładach pracy, w wymiarze ogólnym 960 godzin.

Po III semestrze student ma do wyboru jedną z następujących ścieżek dyplomowania:

Finanse i rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
W ramach finansów i rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności m. in. w zakresie: gospodarowania finansami małych i średnich przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej realizowanej za pomocą wybranego programu komputerowego oraz rachunkowości zarządczej, budowy i zarządzania projektami gospodarczymi powiązanymi z funduszami europejskimi i finansowanymi środkami Unii Europejskiej.

Biznes międzynarodowy
W ramach biznesu międzynarodowego przekazywana jest wiedza pozwalającej na przygotowanie i podjęcie własnej działalności na rynku UE i na innych rynkach międzynarodowych oraz dająca przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w UE i w globalnej przestrzeni gospodarczej. W szczególności kształtowane są umiejętności m. in. z zakresu budowy i realizacji strategii firmy międzynarodowej, organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, zarządzania kadrami i finansami przedsiębiorstwa międzynaro-dowego. Przekazywane treści i kształtowane umiejętności dotyczą też prowadzenia negocjacji biznesowych w wybranym j. obcym, kwestii specyfiki prowadzenia działalności logistycznej w warunkach realizowanej wymiany międzynarodowej, itp.


Sylwetka absolwenta

Kierunek Ekonomia utworzono z myślą o młodych ludziach, którzy chcą świadomie i aktywnie wpływać na swoje wykształcenie. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, rozwój stosunków gospodarczych z krajami Europy Wschodniej oraz działalność w naszym kraju inwestorów zagranicznych, to tylko najważniejsze czynniki, które powodują, że obecnie absolwent kierunku Ekonomia musi nabyć wiedzę na temat funkcjonowania w pełni otwartej gospodarki.
Kończąc studia na kierunku ekonomia absolwenci stają się profesjonalistami w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafią posługiwać się językami obcymi (angielskim i niemieckim) w korespondencji i rozmowach biznesowych. Są bardzo dobrze przygotowani do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych w oparciu o profesjonalną analizę danych i tworzonych przez siebie informacji na bazie najnowszych osiągnięć nauk ekonomicznych.
Potrafią założyć i samodzielnie prowadzić firmę lub realizować dowolne zadania na stanowiskach ekonomicznych w firmach krajowych i zagranicznych. Swobodnie poruszają się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.
Kończąc studia na kierunku ekonomia absolwenci stają się profesjonalistami w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafią posługiwać się językiem obcym (angielskim lub niemieckim) w korespondencji i rozmowach biznesowych. Są bardzo dobrze przygotowani do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych w oparciu o profesjonalną analizę danych i tworzonych przez siebie informacji na bazie najnowszych osiągnięć nauk ekonomicznych.
Potrafią założyć i samodzielnie prowadzić firmę lub realizować dowolne zadania na stanowiskach ekonomicznych w firmach krajowych i zagranicznych. Swobodnie poruszają się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Absolwent kierunku ekonomia:

  • potrafi założyć i prowadzić własną firmę,
  • potrafi wykonywać zadania ekonomiczno-finansowe w dowolnym zakresie merytorycznym i na dowolnym stanowisku zawodowym,
  • potrafi wykonywać zadania biznesowe posługując się dwoma językami obcymi,
  • może pracować w dowolnej branży zawodowej oraz w innych strukturach organizacyjnych typu produkcyjno-usługowego i administracyjnego.

Praktyki

Kompetencje praktyczne głównie kształtowane są w ramach odbywanych praktyk zawodowych w zakładach pracy, w wymiarze ogólnym 960 godzin, w podziale na:
- semestr II – 250 godzin,
- semestr III – 250 godzin,
- semestr IV – 310 godzin,
- semestr V – 150 godzin.


Dlaczego warto wybrać ekonomię?

Wybierający kierunek ekonomia uzyskuje się możliwość:

  • solidnego przygotowania do studiów magisterskich,
  • profesjonalnego przygotowania do pracy zawodowej w dowolnej dziedzinie, w której ekonomia i finanse, także umiejętności językowe i kreatywność w myśleniu i działaniu odgrywają jakąkolwiek role,
  • odniesienia sukcesu zawodowego.

Wykaz firm współpracujących w zakresie studiów dualnych, które jednocześnie tworzą Radę Pracodawców przy Instytucie Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią:

1.    Adam Kenkel – Werner Kenkel sp. z o.o. Krzycko Wielkie
2.    Mariusz Frąckowiak – Europegaz Transport sp. z o.o. Osieczna
3.    Agata Sobkowiak – HJH Polska sp. z o.o. Pudliszki
4.    Marian Zając – Lepus 2 Leszno
5.    Monika Lipińska – Creaton Polska sp. z o.o. Widziszewo
6.    Andrzej Stróżyk – Astromal sp. z o.o. Wilkowice
7.    Artur Pawlak – ViaCon Polska sp. z o.o. Rydzyna
8.    Paweł Maćkowiak – Leszczyńskie Centrum Logistyczne Grześkowiak sp. z o.o. Leszno
9.    Alicja Szczepińska – Leszczyńskie Centrum Biznesu sp. z o.o. Leszno
10.    Bernadeta Kaczmarek – Santander Bank Polska S.A. Leszno
11.    Krzysztof Nowak – Komenda Miejska Policji w Lesznie
12.    Bożena Szczawik-Musiał – Urząd Gminy Kościan
13.    Andrzej Andrusiak – Starostwo Powiatowe we Wschowie
14.    Robert Kozal – Starostwo Powiatowe w Rawiczu
15.    Michał Niedźwiedziński – Agencja Ochrony Osób i Mienia „Glock” Leszno
16.    Urszula Marcinowska – Krajowa Informacja Skarbowa w Lesznie
17.    Zbigniew Pruski – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie
18.    Patrycja Radolak – PGB Human Resources Leszno
19.    Tomasz Cieślak – Schaltbau Rawag Rawicz
20.    Barbara Borysewicz – Foodworks Chróścina
21.    Marcin Krzyżaniak – Famag Poniec
22.    Małgorzata Sierakowska – Lakiernictwo Sierakowscy Sp. z o.o. Sp. k.
23.    Donata Szopińska-Frąszczak – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ostrów Wlkp.