PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
10 listopada 2020

Indywidualna Organizacja Studiów

Indywidualna Organizacja Studiów

W związku z obecną panującą sytuacją informujemy o sposobie realizacji Indywidualnej Organizacji Studiów:

  1. Po złożeniu wniosku o Indywidualną Organizację Studiów i otrzymaniu zgody sekretariat Instytutu informuje o odbiorze harmonogramu realizacji Indywidualnej Organizacji Studiów.
  2. Student ma obowiązek skontaktowania się z wykładowcami, z którymi ma zajęcia na danym semestrze i ustalenia terminu egzaminu / zaliczenia.
  3. W ciągu 14 dni od otrzymania harmonogramu realizacji IOS student musi przesłać na adres e-mail sekretariatu ( sekretariat-igzp@pwsz.edu.pl) wykaz wszystkich przedmiotów, wraz z terminami uzgodnionymi z wykładowcami oraz harmonogram realizacji IOS z wypełnionymi kolumnami tj.: nazwa przedmiotu, imię i nazwisko wykładowcy, sposób realizacji, termin egzaminu/zaliczenia.
    Harmonogram może być przesłany skanem lub pocztą.