PWSZ na Facebooku
13 stycznia 2021

Informacje odnośnie składania pracy inżynierskiej - Logistyka IV rok

Informacje odnośnie składania pracy inżynierskiej - Logistyka IV rok

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami i pytaniami związanymi z trybem składania prac inżynierskich i ich obronami przekazuje poniższe informacje:

1.Termin złożenia pracy dyplomowej - zgodnie z harmonogramem roku akademickiego do 31.01.21 r. 
2. Każdy dyplomant zobowiązany jest przesłać pracę dyplomową do Biblioteki Uczelnianej na adres pd-igzp@pwsz.edu.pl  w celu sprawdzenia w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.
3. System JSA po zakończeniu badania przesyła do promotora raport; na podstawie raportu promotor akceptuje (lub nie) pracę i podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pracy do obrony.
4. Dyplomant przesyła ostatecznie zaakceptowaną przez promotora pracę ( w wersji pdf) do sekretariatu Instytutu - sekretariat-igzp@pwsz.edu.pl  do 31.01.21 r.
5. Tryb, forma i terminy obron prac inżynierskich zostaną przekazane Państwu w terminie późniejszym.
6. Wymagane w związku z obronami dokumenty należy z pracą przesłać skanem do sekretariatu Instytutu (oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy B - druk można pobrać na stronie Instytutu).
7. Informujemy, że student nie ponosi żadnych kosztów z wydaniem dyplomu.