PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kontakty

Rekrutacja

Nazwa Adres Telefon
Biuro Rekrutacji parter, pokój nr 131, Budynek Główny, ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno, 65 525 01 12

Dział Studiów i Doskonalenia Zawodowego

Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
mgr Karina Konieczna 2 piętro, pokój nr 317, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 61 Kierownik działu
mgr Renata Rembelska 2 piętro, pokój nr 317, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 13 starszy specjalista
mgr Iwona Adamczyk 2 piętro, pokój nr 318, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 30 starszy specjalista - projekty UE
mgr Karolina Lewandowska 2 piętro, pokój nr 314, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 84 starszy specjalista - stypendia
mgr Marzena Frala parter, pokój nr 131, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 93 specjalista - praktyki studenckie
mgr Anna Maik-Wilk parter, pokój nr 131, Budynek Główny, ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 69 starszy specjalista - praktyki studenckie

Dział Gospodarczo Techniczny

Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
inż. Jerzy Szczeszek 2 piętro, pokój nr 326, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 58 Kierownik działu
mgr inż. Piotr Mitelski 2 piętro, pokój nr 326, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 72 specjalista ds. technicznych
mgr Marika Neimann 2 piętro, pokój nr 326, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 92 referent - zamówienia publiczne
Piotr Urbaniak pokój 112, parter Aula PWSZ, ul. Mickiewicza 5, Leszno 721 779 770 referent techniczny

Sekcja Informatyczno-Telekomunikacyjna

Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
mgr inż. Aleksander Klabik parter, pokój nr 117, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 528 78 79 Kierownik Sekcji IT
mgr inż. Hubert Skałuba parter, pokój nr 116, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 96 starszy specjalista ds. informatyki
inż. Tomasz Sierpowski parter, pokój nr 116, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 96 specjalista ds. informatyki
mgr Cyprian Krystian Kostrakiewicz parter, pokój nr 118, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 02 specjalista ds. informatyki
Robert Mietliński parter, pokój nr 106, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 65 referent techniczny
Janusz Ranecki 2 piętro, pokój nr 204, Biblioteka Uczelniana ul. Opalińskich 1, Leszno 65 525 01 47 referent techniczny

Kwestura

Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
mgr Honorata Mańka 2 piętro, pokój nr 324, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 50 kwestor
mgr Dagmara Czapla 2 piętro, pokój nr 322, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 528 78 77 starszy specjalista
mgr Maciej Horała 2 piętro, pokój nr 322, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 528 78 77 starszy specjalista
mgr Ewelina Kaczmarek 2 piętro, pokój nr 323, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 525 78 80 starszy specjalista - obsługa klientów
mgr Marzena Śliwa-Wojciech 2 piętro, pokój nr 323, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 528 78 80 starszy specjalista - obsługa klientów
mgr Anna Turlejska 2 piętro, pokój nr 310, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 64 starszy specjalista
mgr Agnieszka Szymanowska 2 piętro, pokój nr 310, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 528 01 64 starszy specjalista

Rektorat

Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
mgr Iwona Urbaniak 2 piętro, pokój nr 303, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 61 Kierownik Biura Rektora
mgr Dominika Apolinarska 2 piętro, pokój nr 308, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 62 starszy specjalista - Sekretariat Prorektorów
mgr Ewa Mruk 2 piętro, pokój nr 305, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 64 starszy specjalista - Sekretariat Prorektora

Dział Kadr

Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
mgr inż. Anna Michalska 2 piętro, pokój nr 311, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 90 Kierownik działu
mgr Magdalena Walkowiak- Dang Dinh 2 piętro, pokój nr 313, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 525 60 95 Zastępca kierownika działu
mgr Sylwia Misiewicz 2 piętro, pokój nr 312, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 94 starszy specjalista
mgr Kinga Hajnce 2 piętro, pokój nr 312, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 22 starszy specjalista

Dział Promocji i Marketingu

Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
mgr Bianka Krzyżosiak 2 piętro, pokój nr 315, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 528 78 53 Kierownik działu
mgr Łukasz Małkiewicz 2 piętro, pokój nr 316, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 37 starszy specjalista
mgr Natalia Skałuba 2 piętro, pokój nr 316, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 38 starszy specjalista
mgr Blanka Glumińska 2 piętro, pokój nr 316, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 03 referent
mgr Maja Grygier 2 piętro, pokój nr 316, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 37 referent

Dział Organizacyjno - Prawny

Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
mgr Andrzej Szwarczyński 2 piętro, pokój nr 328, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 529 63 19 Kanclerz
mgr Joanna Jędrzejewska 2 piętro, pokój nr 327, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 65 starszy specjalista
mgr Magdalena Szymańska 2 piętro, pokój nr 325, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 60 specjalista

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
mgr Mikołaj Zgaiński parter, pokój nr 111, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 71
661 488 018
Kierownik Działu
dr Kostiantyn Mazur parter, pokój nr 114, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 61 specjalista
mgr Edyta Chudzicka parter, pokój nr 114, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 13 specjalista - obsługa studentów
mgr Regina Zielnica parter, pokój nr 114, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 13 specjalista

Dom Studencki

Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
mgr Edyta Dembowiak-Dziadosz ul. Opalińskich 1, 64-100 Leszno 65 52 96 097 Sekretariat
Portiernia ul. Opalińskich 1, 64-100 Leszno 65 529 63 09

Biblioteka Uczelniana

Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
mgr Hanna Szczygieł-Śliwińska 65 528 78 54 Dyrektor
dr Ryszard Biberstajn Czytelnia Ogólna 65 520 60 11 Zastępca Dyrektora
dr Michał Janeczek Czytelnia Ogólna 65 529 60 81 starszy bibliotekarz
mgr Dagmara Błazik Opracowanie Zbiorów 65 525 01 23 starszy bibliotekarz
mgr Mariola Chwiłkowska-Figiel Hol 65 525 01 48 starszy bibliotekarz
mgr Kinga Hajnce Wypożyczalnia 65 525 01 11 starszy bibliotekarz
mgr Małgorzata Zielińska Opracowanie Zbiorów 65 525 01 23 starszy bibliotekarz
Katarzyna Patelka Hol 65 525 01 48 starszy bibliotekarz
Agnieszka Krzyżanowska-Adamska Wypożyczalnia 65 525 01 11 bibliotekarz
Janusz Ranecki 65 525 01 47 konserwator

Archiwum

Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
mgr Magdalena Pastuch parter, pokój nr 120,Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 10 starszy specjalista

Wydawnictwo Uczelniane

Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
dr Michał Janeczek 1 piętro, pokój nr 102, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 33 pełnomocnik ds. wydawnictw
mgr Alina Mielcarek 1 piętro, pokój nr 102, Biblioteka Uczelniana ul. Opalińskich 1, Leszno 65 525 01 33 redaktor techniczny

Specjalista ds. BHP

Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
mgr Anna Myrna 2 piętro, pokój nr 320, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 55 specjalista ds. BHP, IODO

Instytut Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią

Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
dr Przemysław Bartkiewicz, prof. PWSZ 4 piętro, pokój nr 503A, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 59 Dyrektor
mgr Piotr Urbaniak 4 piętro, pokój nr 503C, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno Zastępca Dyrektora
dr Magdalena Kasperska 4 piętro, pokój nr 503C, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 32 koordynator kierunku Bezpieczeństwo narodowe
mgr inż. Wiesław Wilczkowiak 4 piętro, pokój nr 505, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 528 78 66 koordynator kierunku Logistyka
mgr Anna Kraska 4 piętro, pokój nr 503, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 528 78 75 starszy specjalista - obsługa studentów
Anna Wszołek 4 piętro, pokój nr 503, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 528 78 73 referent - obsługa studentów

Instytut Lingwistyki Stosowanej

Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
dr Aleksandra Wojciechowska 4 piętro, pokój nr 520, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 46 Dyrektor Instytutu
dr Danuta Główka 4 piętro, pokój nr 519, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 79

Zastępca Dyrektora Instytutu, Koordynator Kierunku Filologia

mgr Roman Martynów 4 piętro, pokój nr 516, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 77 Koordynator Pracowni Innowacji Dydaktycznych
mgr Karolina Pawlak 4 piętro, pokój nr 516, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 77 Koordynator Pracowni Języków Specjalistycznych i Komunikacji
Barbara Walkowiak 4 piętro, pokój nr 518, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 529 94 26 Specjalista – obsługa studentów

Instytut Pedagogiczny

Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
dr Monika Kościelniak 4 piętro, pokój nr 522, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 91 Dyrektor
mgr Tomasz Dyrdół 4 piętro, pokój nr 521, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 78 Zastępca Dyrektora
mgr Anna Chwastyniak 4 piętro, pokój nr 518, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 36 specjalista - obsługa studentów

Instytut Politechniczny

Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
dr inż. Halina Pacha - Gołębiowska 3 piętro, pokój nr 423, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 09 Dyrektor
mgr inż. Sławomir Wolski 3 piętro, pokój nr 421, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 528 78 61 Zastępca dyrektora
dr inż. Grzegorz Feliczak 3 piętro, pokój nr 421, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 528 78 61 Zastępca dyrektora
mgr inż. Agnieszka Brandenburg 3 piętro, pokój nr 421, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 528 78 61 Koordynator kierunku Budownictwo
mgr inż. Izabela Sztor 3 piętro, pokój nr 419, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 09 starszy specjalista - obsługa studentów
mgr inż. Magdalena Fornalik 3 piętro, pokój nr 419, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 21 specjalista - obsługa studentów

Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej

Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
dr hab. Krystyna Cieślik, prof. nadzw. 3 piętro, pokój nr 403A, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 528 78 74 Dyrektor
dr Arleta Loga 3 piętro, pokój nr 403B, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 528 78 55 Zastępca dyrektora - kierownik zakładu wychowania fizycznego i fizjoterapii
mgr Alicja Franek 3 piętro, pokój nr 404, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 53 Kierownik zakładu pielęgniarstwa
mgr Dominika Pluta 3 piętro, pokój nr 403, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 528 78 74 starszy specjalista - obsługa studentów
mgr Karolina Szproch 3 piętro, pokój nr 403, Budynek Główny ul. Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 51 starszy specjalista - obsługa studentów

Pełnomocnik Rektora ds praktyk i studiów dualnych

Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
mgr inż. Damian Kędziora - 65 529 60 70
65 529 60 64
Pełnomocnik Rektora ds praktyk zawodowych i studiów dualnych

Główny Specjalista

Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
mgr Anna Markiewicz - 65 529 60 90 Główny specjalista