PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
19 stycznia 2021

Praktyki - Bezpieczeństwo narodowe, Administracja

 

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych III roku na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe oraz Administracja zobowiązani są w terminie nieprzekraczalnym do dnia 16 lutego 2021 r. dostarczyć do Biura Praktyk PWSZ w Lesznie całości dokumentacji dotyczącej zakończenia praktyk (porozumienia, dzienniki praktyk, ankiety, itp.).