PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Profil absolwenta

Absolwent kierunku Administracja to osoba wyposażona w niezbędną wiedzę z zakresu nauk o administracji, prawa, nauk o polityce oraz nauk ekonomicznych. Przede wszystkim jednak posiada umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające funkcjonowanie zawodowe w przestrzeni publicznej zarówno w warunkach krajowych, jak też międzynarodowych. Kwalifikacje te są jednak na tyle uniwersalne, że mogą być także wykorzystane w pracach administracyjnych w małych i średnich lokalnych przedsiębiorstwach a także w korporacjach międzynarodowych. Absolwent ma także uprawnienia do kontynuacji kształcenia na studiach uzupełniających magisterskich w wybranej uczelni.

Potencjalne miejsca pracy to:

  • instytucje administracji rządowej,
  • instytucje administracji samorządowej,
  • inne jednostki sektora finansów publicznych,
  • instytucje administracji europejskiej,
  • organizacje międzynarodowe,
  • małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • korporacje międzynarodowe.