PWSZ na Facebooku Helpdesk
23 marca 2020

Realizacja treści programowych

Realizacja treści programowych

Ogólne zasady dotyczące zdalnego nauczania realizowane przez nauczycieli akademickich IGiZP obowiązujące od 23.03.2020 r. do odwołania.

  1. W związku z ogłoszonym na terenie naszego kraju stanem epidemii realizacja zajęć dydaktycznych i treści programowych dla studentów kierunków Ekonomia, Logistyka, Bezpieczeństwo Narodowe, Administracja, w okresie do odwołania, odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i narzędzi zdalnego nauczania.
  2. Nauczyciele akademiccy dokonają wyboru narzędzi zdalnego nauczania, adekwatnych do prowadzonych zajęć - wykładów, ćwiczeń, laboratoriów - we własnym zakresie.
  3. Wybór narzędzi zdalnego nauczania zostanie dokonany z poniższego wykazu: platforma MOODLE, platforma Office365, Microsoft Teams i system OX z zastrzeżeniem, że nauczyciel akademicki może korzystać również z innych narzędzi nie wymienionych powyżej.
  4. W ramach realizacji treści programowych studenci będą otrzymywali materiały merytoryczne oraz związane z nimi zadania do indywidualnego wykonania. W wyznaczonych terminach studenci zobowiązani będą do przekazywania wykonanych zadań.

Dyrektor Instytutu Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią