PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Zasady rekrutacji na studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie) i jednolite studia magisterskie

Biuro Rekrutacji

ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
parter, pokój 131

tel. 65 525 01 12
adres e-mail: rekrutacja@pwsz.edu.pl

 

Podstawą przy ubieganiu się o przyjęcie kandydata na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie jest::

  1. posiadanie świadectwa dojrzałości,
  2. załączenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach,
  3. spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego obowiązujących na danych kierunkach kształcenia.

O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

Dokumenty są przyjmowane do wyczerpania limitu miejsc.

Pliki do pobrania